Skip to main content

Voor gemeten én ongemeten schepen

Al jaren wordt de HT Race gezeild door verschillende klassen schepen. Van grote aken tot kleine wedstrijdjachten en klassieke rond- en platbodemjachten. De uiteenlopende klassen zorgen voor een gemengd publiek. Van jong tot oud, van mannen tot vrouwen, iedereen kan mee doen.

Er wordt gestart in verschillende gemeten en ongemeten klassen. De gemeten klassen: de VA en VB rond- en platbodems, en de ORC klassen. De ongemeten scherpe jachten zullen in 2 klassen worden verdeeld, waarbij de SW-rating bepaald in welke klasse men vaart. In de klasse voor ongemeten rond- en platbodems wordt ook een ratingsysteem gehanteerd. Wij bieden de mogelijkheid aan klassen die kans zien om met minimaal 10 boten in te schrijven om een eigen klassement te varen. Meer informatie hierover? Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat.

schepen