Mededelingen betreffende protesten

Mededelingen betreffende protesten zijn zowel digitaal op de website als op het mededelingen bord nabij het wedstrijdbureau te vinden. Dit binnen 15 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken.

GEREGISTREERD OP 12 MEI, SLUITINGSTIJD INLEVEREN PROTESTFORMULIEREN: 18.00 UUR

Klasse 2 ingeleverd om 16.00 uur door de VA 172 - ZA 1 met protest tegen: VA193 - Papegaai, VA 210 en VA 182 - HL3

GEREGISTREERD OP 13 MEI, SLUITINGSTIJD INLEVEREN PROTESTFORMULIEREN: 18.30 UUR

 

 

Tijdstippen behandeling protesten op 13 mei vanaf 18.45 uur

18.45 uur Klasse 2 ingeleverd op 12 mei om 16.00 uur door de VA 172 - ZA 1 met protest tegen: VA193 - Papegaai, VA 210 en VA 182 - HL3

© Harlinger Watersportvereniging